Spolek Zdraví-život

Spolek (dříve občanské sdružení) Zdraví-život vychází z myšlenky přispět bezplatným dárcovstvím krve k podpoře primární prevence sociálně patologických jevů, která se systematicky zabývá prevencí sociálně nežádoucích jevů, jako jsou kriminalita, zneužívání návykových látek, sexuální zneužívání, týrání dětí, šikana, agresivita atd.

 

Přestože spolek funguje dlouhou dobu bez finanční podpory státu, jeho úroveň se neustále zvyšuje. Hlavní zásluhu na tom má úzký okruh spolehlivých partnerů. Spojením metod primárně preventivního boje proti sociálně patologickým jevům s myšlenkou bezplatného dárcovství krve je projekt ojedinělým počinem, kterým chtějí autoři Otakar Vaníček a Karel Valášek upozornit právě na podporu zdravého životního stylu. Oba autoři jsou několikaletými dárci krve. Otakar Vaníček je nositelem stříbrné plakety Profesora MUDr. Jana Janského.  

Otakar Vaníček

Otakar Vaníček, občanské sdružení Zdraví-život  

pracoval 16 let u Policie České republiky a 4,5 roku u Městské policie hlavního města Prahy. Dá se říci, že přes 20 let pracoval u bezpečnostních sborů. Za tuto dobu se setkal s mnohými případy trestné činnosti nejen dospělých osob, ale i mládeže.

Podle pana Vaníčka by nemuselo k řadě negativních jevů vůbec dojít, kdyby byla prevence sociálně patologických jevů důsledněji a v potřebné kvalitě uplatňována ve výchovně vzdělávacím procesu a při působení na mládež. Všichni víme, jaká je v současné době složitá situace v oblasti školství. Rodiče nemají na děti dostatek času a zájmové kroužky jsou pro mnohé rodiny finančně nedostupné. Dá se říci, že se rozbil výchovný kruh okolo dětí a mládeže.

PhDr. Mgr. Karel Valášek

PhDr. mgr. karel Valášek, občanské sdružení Zdraví-život  

pracoval do konce roku 2003 ve funkci krajského školského koordinátora prevence na Magistrátu hl. m. Prahy a rovněž stál u zrodu tohoto projektu. Karel Valášek má dlouholeté zkušenosti s činností v oblasti specifické primární protidrogové prevence ve státní správě a samosprávě a primární prevence sociálně patologických jevů na Magistrátu hl. města Prahy. Zároveň je i dlouhodobým aktivním dárcem krve (přes 80 odběrů). Autoři projektu se po mnoha jednáních se státními i nestátními institucemi rozhodli přispět ke snadnější a intenzivnější realizaci primární prevence dětí a mládeže na pražských školách.

Zdeněk Troška

Zdeněk Troška, patron občanského sdružení Zdraví-život  

slavný český režisér, převzal nad celým projektem záštitu a přislíbil také osobní účast. Tu potvrdil při pořádání  první akce darování krve dne 7. dubna a 11. prosince 2003 ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, Praha 10.

 

Velký dík patří paní Jarmile Ondráčkové, manažerce náboru dárců krve z transfúzního oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, která stála u zrodu tohoto projektu a velkou měrou spolupracovala při jeho zabezpečení.

 

Vzhledem ke společenské prospěšnosti projektu Zdraví–život formou primární prevence, kvalitního náboru dárců krve, příkladného výchovného působení a životu zabezpečující činnosti, vedoucí k elementární solidaritě všech členů naší občanské společnosti, je vítána osobní pozornost čelných představitelů vybraných rezortů, institucí, nestátních organizací, médií i široké veřejnosti.

 

Spolek Zdraví–život

Na základě ročních výsledků tohoto projektu, kdy se potvrdila smysluplnost myšlenky propagovat, podporovat a cíleně směrovat děti a mládež k zdravému životnímu stylu v úzké souvislosti s dárcovstvím krve, vzniklo v červenci r. 2004 občanské sdružení Zdraví-život. Zdraví–život je dobrovolným sdružením, nezávislým na politických stranách, řídící se ve své činnosti principy demokracie.

 

Občanské sdružení (nyná spolek) Zdraví–Život bylo zaregistrováno na základě zákona č. 83/1990 Sb. Ve znění pozdějších předpisů MV ČR dne 28.7.2004.

 

Prevence sociálně patologických jevů

První část projektu Zdraví–život se zabývá problematikou prevence sociálně patologických jevů na základních a středních školách hl. města Prahy. Tato část má za cíl vytvořit podmínky pro větší zapojení dětí a mládeže do volnočasových aktivit prostřednictvím netradičního způsobu výchovy. Ta spočívá v jejím pozitivním ovlivňování hravou formou. K tomuto účelu spolupracujeme se speciálními divadelními soubory, které jsou svým zaměřením jedinečné v Evropě. Například soubor černého divadla má jako jediný v Evropě připraven svá představení pro neslyšící děti z celého světa. Naše činnost již přerůstá hranice České republiky.

 

Podpora dárcovství krve

Jako přípravu nastupující generace do dospělého života se v rámci akcí 4x za rok na území hl. m. Prahy uskutečňují akce darování krve. Tomuto předchází cílevědomá osvětová činnost především na středních školách formou netradičních besed nejen na dané téma. Do těchto aktivit se již zapojili popřední umělci jako například pan Ondřej Vetchý, pan Martin Dejdar, paní Michaela Kuklová, pan Petr Vondráček a jiní. Dárcem totiž může být zdravý člověk od 18 let. Jelikož vzhledem k nezdravému způsobu života je postupně vyřazováno více a více pravidelných dárců ještě před věkem 65 let ( do tohoto věku je možné darovat krev), je cílem našeho spolku podchycovat právě novou nastupující generaci.

 

Samotné akce se konají již od začátku roku 2003, v současné době 4x na transfusním oddělení v Praze 4 - Fakultní Thomayerova nemocnice v Krči, pavilon B 2, Vídeňská 800, tel. 261 082 436, www.ftn.cz, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

 

Akce k darování krve jsou pořádány k 11. únoru na Světový den nemocných, k 7. dubnu na Světový den zdraví, k 14. červnu na Světový den dárců krve a k 17. říjnu na Světový den úrazů. Všechny tyto akce vždy trvají dva týdny, a to v době od 7.30 do 10 hodin, v úterý od 7.30 do 11 hodin.

 

 

 

K těmto akcím se dělají navíc také mediální kampaně, a to jak pro možnost účasti co největší populace lidí, tak i pro zviditelnění potřebnosti a důležitosti dárcovství krve.

 

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Plánované akce

Pomoc ukrajinské rodině.


Náš spolek se rozhodl konkrétně pomoci jedné ukrajinské rodině, která delší dobu pracuje v Sušici, ale děti museli kvůli válce dovésti až v [ ... ]


Oslavíme Světový den dárcovství krve.


V pondělí 14.6.2021 oslavíme Světový den dárcovství krve darováním v Thomayerově nemocnici, Praha 4, Krč. Od 8 hodin do 10 hodin se zúčastní  [ ... ]


Proběhlé akce

Darování krve na podporu


Dnešního dne 28.2.2024 prpběhla akce darování krve na transfuzním oddělení nemocnice v Mladé Boleslavi. Akce se konala na podporu světového šam [ ... ]


 

krevni-barometr-logo

2017-05-02-smrt nema sanci-final-rgb

logo_odpovedni

logo ProDarce

logo Podporuji Daruji

logo registr

logo ikem

VideogalerieGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Generální mediální partner

Banner

Generální partneři

Banner
Banner

Hlavní partneři

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner